Trung Quốc

Liên hệ chúng tôi

Thông tin liên lạc

ĐT: +86 592 5782193

Số fax: +86 592 5782193

E-mail: sales@rimatatextile.com

Phòng dịch vụ sau bán hàng: support@rimatatextile.com

Liên hệ khẩn cấp Điện thoại / Whatsapp / Wetchat: +86 15280234625