Trung Quốc
Máy dệt kim đầu gối Jacquard vi tính

Máy dệt kim đầu gối Jacquard vi tính

Máy dệt kim hỗ trợ đầu gối Jacquard Nâng cấp máy dệt kim jacquard được vi tính hóa hoàn toàn với thiết kế máy tinh tế hơn cho hiệu suất và sản lượng máy cao hơn. Dễ dàng hơn để bảo trì. Với cách đan jacquard, đan gài để đan các sản phẩm đầu to nhỏ liền nhau. Đó là một chiếc máy chuyên nghiệp để đan các vật dụng bảo vệ sức khỏe hoặc bảo vệ thể thao khác nhau, như xương bánh chè, hỗ trợ khuỷu tay, bảo vệ mắt cá chân, hỗ trợ thắt lưng, băng quấn đầu, nẹp, v.v. Máy của ...
Đọc thêm